slide-pecky2015.jpgslide-pecky2017.jpgslide-pecky2019.jpgslide-pecky2021.jpgslide-pecky2021b.jpgslide1.jpgslide2.jpgslide2013.jpgslide2013m.jpgslide2014.jpgslide3.jpg

Pravidla 2024

logopecky10km

Pravidla pro 44.ročník Pečecké desítky – Memoriálu Jardy Kvačka 2024

 

 1. Závod je otevřený jak pro profesionály, amatéry tak i pro širokou veřejnost. V hlavním závodě nedoporučujeme start běžcům mladším 18 let, v případě jejich startu na hlavním závodě požadujeme souhlas a přítomnost zodpovědné osoby, není podmínkou být registrován ve sportovním oddíle.
 2. Na trati je zakázána cizí pomoc, trať hlavního závodu vede po silnici, běh po chodníku je zakázan.
 3. Registrační poplatek je nevratný a konečný, a to ipřípadě zrušení závodu ze závažných např. extremních podmínek nebo jiných okolností.
 4. Závodník hlavního závodu je povinenden závodu od 9:00 – 11:00 hodin vyzvednout startovní číslo a čip, a to ve startovní kanceláři, která se nachází ve Sportovní hale v ul. Baráčnická v Pečkách. Po 11 hodině sebude presentace uzavírat, přesto se budeme snažit, aby registrace běžela do 11:30 hod.
 5. Občerstvení obdržíte při presentaci a dle možností bude k dispozici v cíli(perník, pivo, voda, čaj a pod:-)).
 6. Každý závodník je odpovědný za svůj zdravotní, fyzický i psychický stav a běží na vlastní nebezpečí.
 7. Pořadatelé si vyhrazují právo použít fotografie, videozáznamy, záznamy hovorů nebo jiných prostředků pořízených při této sportovní události bez časového omezenísouladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou.
 8. Dále si vyhrazuje souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro účely marketingové a statistické účely pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlastím, aby údaje o jeho osobě byly v plném rozsahu dále zpracovány a využity partnery Pečecké desítky. Souhlas lze kdykoli odvolat, písemně na adrese pořadatele nebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 9. Běžec/kyně se přihlašuje do kategorie, do které věkově patří.kategorii Muži absolutně jsou zařazeni všichni muži bez rozdílu věku, do kategorie Ženy absolutně jsou zařazeni všechny ženy bez rozdílu věku. Špatné uvedení ročníku narození nebo pohlaví bude bráno jako porušení pravidel a může vést k diskvalifikaci. Běžet pod cizí identitou je zakázáno.
 10. Kategorie Pečky je vypsána pro muže a ženy trvale bydlícíPečkách resp. ve Velkých Chvalovicích, které jsou součástí Peček, Dobřichova, Ratenic a dále se této kategorie mohou zúčastnit běžci, kteří jsou řádně registrování ve sportovních klubech v městě Pečky. Do této kategorie se běžec musí řádně přihlásit, jinak nebude do kategorie zařazen
 11. Soutěže teamů je určena pro čtyřčlenná družstva, kdy minimálně jeden člen musí být žena. Vyhodnocují se tři nejlepší teamy, kdy kritériem pro vyhodnocení je součet časů všech čtyř členůteamů, kdy nejnižší součet vyhrává. Při shodném součtu rozhoduje čas nejrychlejšího závodníka z teamů, pokud nerozhodne ani toto pravidlo, pokračuje se druhými a třetími nejrychlejšími běžci. Teamy budou ohodnoceny věcnými cenami.
 12. Finanční prémie za překonání rekordu se udělujehlavním závodě na 10 km ve výši 3000 Kč pro kategorii „Muži Absolutně,“ dále se vyplácí částka za překonání rekordu pro kategorii „Ženy Absolutně“ ve výši 3000 Kč, dále se vyplácí částka 1000 Kč při překonání rekordů v kategoriích Muži B 40-49 let, Muži C 50-59 let, Muži D 60-69 let, Muži E1 70-79 let, Muži E2 80 1et a více, Ženy G 35-44 let, Ženy H 45-54 let, Ženy J 55-64 let, Ženy K 65 let a více
 13. V případě vyrovnání traťového rekordu se finanční prémie za překonání traťového rekordu neuděluje.
 14. Finanční ceny, které nebudou vyzvednuty do 1 hodiny po skončení vyhlášení, bez náhrady propadají ve prospěch pořadatele a budou využity ve prospěch následujícího ročníku Pečecké desítky.
 15. Závod je měřen čipovou technologii, proto je povinnost celý závod absolvovatpřiděleným čipem, nesplnění tohoto pravidla automaticky končí diskvalifikací, bez čipu nebudete změřeni. Čip je povinen si závodník umístnit na levou nebo pravou dolní končetinu max. do výšky 0,5 m, čip ničím nezakrývat. Každý účastník je povinen vrátit čip. Čip Vám bude sejmut v cílovém prostoru, případně jej odevzdejte časoměřičům v prostoru cíle, účastník je odpovědný za vznik škody ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vézt k vymáhání částky ve výši 500 Kč.
 16. Číslo je povinné mít řádně připevněno vpředu na hrudi a jednoznačně viditelné a čitelné.
 17. Časový limit 10 km závodu je 1 hodina 40 minut, časový limit na pátém kilometru(otočka) je 45 minut, počítáno od startovního výstřelu.Lidovém běhu a bězích mládeže nejsou časové limity a pořadatel/rozhodčí má oprávnění neklasifikovat nebo stáhnout závodníka z trati, jehož výkon/snaha neodpovídá výkonnosti daného závodu.
 18. Závodník, který vyběhne později, se může zúčastnit závodu jen při výslovném souhlasu kompetentní osoby (Lhota Petr, Apachi), kterátím vyjádří souhlas, jeho čas bude počítán od startovního výstřelu samotného závodu. 15 minut od startu již nebude závodník na trať vpuštěn.
 19. Při menším počtu závodníků, resp. závodnickategorii si pořadatelé vyhrazují právo tuto kategorii sloučit s jinou, popřípadě úplně zrušit, a to bez předchozího upozornění.
 20. Veškeré připomínky a protestyvýsledkům se podávají u Petra Lhoty, a to formou vyplněného formuláře a složením kauce 200 Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena, v případě neuznání protestu propadne ve prospěch pořadatele.
 21. Pořadatel:                               BK Pečky

  Ředitelka závodu:                  Katrnoška Jiří

  Zástupce ředitele:                  Katrnošková Alena

  Časomíra:                               APACHI s.r.o.

  Hlavní rozhodčí, časomíra:   Lhota Petr,

  Mládež:                                  Lhota Petr

  Rozhodčí:                               Lhota Petr, T:737569636

  Rozhodčí:                               Herda Jan

  Startér:                                    Vrba František

  Výsledky:                               APACHI s.r.o. + Lhota Petr

Share
Joomla templates by a4joomla